top of page

Land (e) scape

Instalacja złożona z dźwięku szumiącego morza, muszli i neonu, 2017.

Praca w której realny kontakt z naturą zastąpiła wszechogarniająca technologia, prowokując nostalgię za sensualnością doznań. Akt przemocy dokonany na naturze sprawił, że organiczny charakter rzeczywistości przybrał nienaturalną uschematyzowaną postać.

 

Instalacja jest przejawem nowej rzeczywistości w której kontakt z naturą staje się możliwy jedynie za pomocą nieudolnej próby odtworzenia jej przejawów.

bottom of page